Aktualności

 

 

 

W dniu 11 listopada 2017 w Żyrardowie odbyło się w drugim termine Walne Zebranie członków SHDR CP.Jednym z wielu punktów zebrania było uzupełnienie składu zarzadu z którego w bardzo krótkim czasie zrezygnowało czterech członków co wymusiło jego szybkie uzupełnienie. W zarządzie pozostała p.Wanda Rakoczy -prezes zarządu oraz Idalia Wasielewska-Kliber-członek zarządu.Do składu zarządu decyzją Walnego Zebrania wybrani zostali;
Wiceprezes ds hodowlanych-Jarosław Wartacz 
Wiceprezes ds organizacyjnych -Ryszard Kwiatkowski 
Skarbnik-Daria Szczęsna 
Sekretarz-Mirosław Mazur 
Członek-Mirosław Szwedor 
W związku z rezygnacją z Komisji Rewizyjnej M.Szwedora I R.Kwiatkowskiego uzupełniony został skład Komisji Rewizyjnej o dwóch członków;
Monika Jarmoszewicz 
Józef Michalski

Kolejne informacje dotyczące działalności statutowej wkrótce zostaną opublikowane.

Sekretarz

Mirosław Mazur

 25519904 2103104536587397 699594924 n