Twórcą tej rasy kur jest hodowca z Anglii Wiliam Cook. Osobniki o czarnej barwie upierzenia po raz pierwszy pokazano w roku  1886. Na przełomie roku  1888/1889 sprowadzone zostały do Niemiec, gdzie pokazano je na rolniczej wystawie jako rasa kur ogólnoużytkowych o bardzo szybkim przyroście masy mięsnej i wysokiej nieśności.

Ich miniatura powstała w Niemczech w 1910 roku, a już w 1912 pokazano je oficjalnie na wystawie w Lipsku w czarnej barwie upierzenia. Jeszcze przed I wojną światową wyhodowano je w żółtej i niebieskiej oraz niebieskiej łuskowanej odmianie barwnej, jednak ich liczebność nie była zbyt wysoka.

Orpington to rasa kur o potężnej wręcz masie, bardzo okazałych i postawnych. Miniatury przypominają wyglądem standard.

Wyróżnia je bardzo spokojny temperament. Wybieg dla nich powinien być duży, ale nie potrzebują wysokiego ogrodzenia, 70 cm w zupełności wystarczy.

Kury te mają gęste i nastroszone upierzenie. Ich tułów powinien być duży, masywny, szeroki i głęboki, wyglądający jak duża kostka do gry w kości. Grzbiet szeroki, z wyraźnie zaznaczonymi i rozrośniętymi ramionami. Skrzydła małe, mocno przylegające do ciała, ułożone poziomo. Siodło bardzo szerokie, mocno opierzone, z wyraźnym przejściem w ogon, który zasadniczo powinien być krótki, i wysokością nie powinien przekraczać linii oczu. U kogutów jego sterówki powinny być w całości przykryte szerokimi sierpówkami, natomiast u kur pióra pokrywowe w całości go zamykają. Pierś szeroka, głęboka, pełna, bardzo mocno opierzona. Uda opierzone puszystymi, nastroszonymi piórami, mocne i szeroko rozstawione, co jest konieczne u tak dużych i ciężkich kur dla utrzymania równowagi. Skoki barwy niebieskiej do barwy cielistej, w zależności od rodzaju upierzenia. Głowa w stosunku do całości mała, na niej grzebień typu pojedynczego, stojący, niski z 4 - 5 wyraźnymi zębami mniej więcej równej wielkości. W ostatnich latach można spotkać kury tej rasy z grzebieniem typu różyczkowego, szczególnie u osobników w odmianie barwnej żółtej i czarnej. Część twarzowa i zausznice średniej wielkości czerwone. Dzwonki średnie, pasujące do całości, zaokrąglone. Barwa oczu zależna jest od barwy upierzenia, od czerwonego do czerwonobrązowego. Orpingtony spotykane są w następujących odmianach barwnych upierzenia: żółtej, czarnej, białej, niebieskiej łuskowanej, czerwonej, kuropatwianej, brzozowej, brązowo-porcelanowej, czarnej biało nakrapianej, żółtej czarno łuskowanej. U miniaturek nie występuje barwa kuropatwiana, natomiast dochodzi żółta czarno gronostajowa.

Waga: kogut 4000 do 4500 g, kura 3000 do 3500 g

Miniatura: kogut 1500 g, kura 1300 g

Masa jaja: 53 g, miniatura 40 g

Nieśność roczna: 180 jaj, miniatura: 110 jaj

Barwa skorupy jaj: kremowa do jasnobrązowej

Wielkość obrączek: kogut 22, kura 20; miniatura: kogut 15, kura 13