Aktualności

Drodzy Czubatkowicze!

W dniu 10.06.2017r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia Hodowców Drobiu Rasowego "Czubatka Polska". Został wybrany nowy zarząd Stowarzyszenia .

Obecny skład zarządu to:

Wanda Rakoczy - prezes zarządu
Stanisław Roszkowski - wiceprezes do spraw hodowlanych
Jarosław Bałuka - skarbnik
Marek Kaczmarczyk - członek zarządu
Mariusz Milewski - sekretarz
Idalia Wasielewska - Kliber - członek zarządu
 
Zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2016 i zostało udzielone absolutorium zarządowi.
Serdecznie dziekujemy dotychczasowemu Prezesowi Mirosławowi Mazurowi.