Aktualności

 

 

 

W dniu 11 listopada 2017 w Żyrardowie odbyło się w drugim termine Walne Zebranie członków SHDR CP.Jednym z wielu punktów zebrania było uzupełnienie składu zarzadu z którego w bardzo krótkim czasie zrezygnowało czterech członków co wymusiło jego szybkie uzupełnienie. W zarządzie pozostała p.Wanda Rakoczy -prezes zarządu oraz Idalia Wasielewska-Kliber-członek zarządu.Do składu zarządu decyzją Walnego Zebrania wybrani zostali:

Wiceprezes ds hodowlanych   - Jarosław Wartacz
Wiceprezes ds organizacyjnych

 - Ryszard Kwiatkowski 

Skarbnik  - Daria Szczęsna
Sekretarz  - Mirosław Mazur
Członek zarządu  - Mirosław Szwedor   

 

W związku z rezygnacją z Komisji Rewizyjnej M.Szwedora I R.Kwiatkowskiego uzupełniony został skład Komisji Rewizyjnej o dwóch członków:

- Monika Jarmoszewicz 

 

- Józef Michalski

 

 

 

Kolejne informacje dotyczące działalności statutowej wkrótce zostaną opublikowane.

Sekretarz

Mirosław Mazur

 

 25519904 2103104536587397 699594924 n